Tampereen kaupunki: VÄLITILA-MALLI – Väliaikaisesti tyhjillään olevia tiloja kulttuurikäyttöön

Sirkusohjaaja ja taiteen moniottelija Meri-Maija Näykki ehdotti Tampere26-kulttuuripääkaupunkihaussa välitilamallin kehittämistä. Nyt malli on pilotoitu ja muuttumassa todeksi.


”Väliaikaiset tilat vastaavat freelancer-todellisuuteen ja jalkautuvan taiteen periaatteisiin jopa paremmin kuin kiinteät tilat”, kirjoitti Meri-Maija Näykki projektiehdotuksessaan kulttuuripääkaupunkihakuun.   

Tämä ajatus johtotähtenä Tampereen kaupungilla lähdettiin tutkimaan myös välitilamallin toteutusmahdollisuuksia osana kulttuuritilojen kehittämistä, sillä idean nähtiin vahvistavan kulttuurin tekemisen uudenlaisia toteutusmuotoja sekä lisäävän monimuotoista kulttuuritarjontaa.

Operaatio Pirkanmaa pilotoi Näykin ja Täsmäteatterin kanssa linja-autoaseman tyhjään tilaan tammikuussa 2022 toteutetun Narttu Liven, joka oli elävä feministinen monitoimiareena sekä popup-näyttely.

Uros Live -nimen haudalla hyppinyt immersiivinen Narttu Live leikitteli urheilupyhätöksi rakennetun monitoimiareenan tiloilla: sieltä löytyi kaukalo, jäähyaitio, feministinen kasino, hotelli, transmiehen valtaama pukuhuone – ja tietenkin Kehorauhaniemen sauna, jonne sai mennä sellaisena kuin on. Kattoon oli jäädytetty feminististen legendojen paitoja.

Miten välitila-mallia toteutetaan jatkossa?

Täsmäteatterin esityksen ja Näykin toteuttaman pilotoinnin pohjalta lähdetään tänä vuonna toteuttamaan mallia niin, että kaupungin kulttuuri- ja tila-asiantuntijat valitsevat kaupungin tyhjillään olevista kiinteistöistä kulttuurikäyttöön soveltuvia kohteita ja avaavat ne avoimeen hakuun. Valittu toimija / toimijat saavat tilan haltuun maksutta käyttöön määräajaksi ennalta sovituin ehdoin.

Välitila-mallin tiloissa voi tulevaisuudessa tehdä esimerkiksi taiteellista työtä, järjestää tapahtumia tai työpajoja tai pystyttää vaikka näyttelyitä. Ajatuksena on antaa taiteen tekijöille mahdollisimman vapaat kädet toiminnan järjestämiseen ja sen sisältöjen määrittelyyn. Malli on herättänyt kiinnostusta myös muissa kunnissa.


Ensimmäiset valitut Välitilojen haltijat on valittu::
Lue uutinen vuoden 2022 valituista toimijoista.

Toisen välitilahaun toimijat on valittu:
Lue uutinen vuodelle 2023 valituista ensimmäisistä välitilatoimijoista.