Legioonateatteri & Työväenmuseo Werstas: Hiljainen kapina

Hiljainen kapina on yhteishanke, jossa Legioonateatteri ja Työväenmuseo Werstas kehittävät museolle nuorissa aikuisissa resonoivan ja heitä palvelevan yleisötyökonseptin. Hankkeen kiinnostuksen kohteena on kapinallisuus ja aktivismi yhteiskuntia muuttavana ja yksilöitä mukaansa tempaavana innovatiivisena voimana.Media rakentaa mieluusti tarinaa 1990-luvulla ja 2000-luvulla syntyneistä Y- ja Z -sukupolvien nuorista asenteiltaan ja tottumuksiltaan muista ikäryhmistä radikaalisti poikkeavina ikäryhminä. Tutkimusten mukaan nuorten aikuisten arvot ja odotukset poikkeavatkin vanhempien ikäryhmien vastaavista työelämässä, seksuaalisuuden ja perhe-elämän toteuttamisessa, luontosuhteessa ja suhtautumisessa ilmastokriisiin. Poliittisessa osallistumisessa identiteettikysymykset jakavat nuoria voimakkaasti.

Legioonateatterin ja Työväenmuseo Werstaan yhteishankkeessa tutkitaan kapinointia. Aihetta lähestytään kanssakehittämisen ja kanssakulkijuuden metodein. Nuorilta aikuisilta kysytään, mikä heitä liikuttaa, mihin suuntaan ja miksi.

Legioonateatterilla on 2024 juhlavuosi, jolloin se tulee tehneeksi kolmekymmentä vuotta nuorten aikuisten syrjäytymistä ehkäisevää työtä sosiaalisen teatterin keinoin. Legioonateatterin nuorilla aikuisilla elämänvalinnat eivät ole heti menneet ”putkeen”, hankkeessa he toimivat kapinoinnin kokemusasiantuntijoina.

Työväenmuseo Werstaan vuonna 2023 uusittu päänäyttely Yhteisvoimin nostaa vahvasti esille pienen ihmisen näkökulman ja kutsuu kävijän eläytymään tarinaan kohti yhteisvoimin rakennettuja parempia aikoja. Näillä teemoilla on potentiaalia puhutella erityisesti nuoria, joita Werstas tavoittelee uudella tavalla.

Hankkeessa Werstas kehittää uutta yleisötyökonseptia kokeilemalla ja testaamalla erilaisia toimintamalleja yleisötapahtumien sarjassa, jotka järjestetään tavallista tiiviimmässä kontaktissa nuorten ryhmien ja Legioonateatterin nuorten aikuisten kanssa.

Yleisötilaisuuksien teemat ja ideat vieraista tulevat nuorilta. Tämän lisäksi Werstaan henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa järjestetään innovaatiotyöpajoja, jotka avittavat kehitystyötä eteenpäin. Projektin jälkeen museolle on syntynyt uusia verkostoja ja toimintamalleja nuorten aikuisten tavoittamisessa ja kohderyhmän kanssa toimimisessa.

Werstaalla hankkeessa työskentelee projektisuunnittelija Inka Tuominen.

Lisätietoa Werstaan sivuilta

Legioonateatterissa käynnistyi elokuussa 2023 nuorten aikuisten ilmaisupainotteinen Y&Z-ryhmä, johon rekrytoidaan lisää jäseniä keväällä 2024. Y&Z-ryhmä tuottaa Werstaan järjestämiin yleisötapahtumiin lyhyitä esityksiä, jotka ilmentävät nuorten aikuisten kokemuksia ja kiintopisteitä elämässä ja maailmassa autenttisesti nuorten omalla äänellä. Esitykset voivat koostua erilaisista elementeistä, kohtauksista, tarinoista, runoista, lauluista, videoista jne. Lisäksi Legioonateatteri fasilitoi kanssakehittämistä Werstaan henkilökunnan ja nuorten sidosryhmien kanssa vetämällä edellä mainitut innovaatiotyöpajat.

Y&Z-ryhmää ohjaa ja innovaatiotyöpajoja fasilitoi teatteri-ilmaisun opettaja, yhteisökouluttaja Virpi Koskela. Tuotannollisesta työstä vastaa ja kehittämistyöhön Werstaalla osallistuu tutkija, tuottaja Anne Koski.

Lisätietoa Legioonateatterin sivuilta

Hiljainen kapina -hanke on käynnissä 1.8.2023-31.8.2024. Hankkeen mahdollistavat Operaatio Pirkanmaa, Museovirasto ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiö.

Kuva: H. Gröhn / Legioonateatteri.