Sorin Sirkus: SIRKUSHYPPELYÄ – Sirkustaiteen hyvinvointivaikutuksia Pirkanmaan kuntiin

Sirkushyppelyä-projekti vie sirkustaidetta ja sen tuottamia hyvinvointivaikutuksia alueen kuntiin


Tamperelainen Sorin Sirkus on merkittävä sirkustaiteen toimija, joka tuottaa näyttävää esitystoimintaa sekä kehittää sirkustaiteen pedagogiaa – niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Samalla se toimii vahvasti myös sosiaalisen taiteen kentällä.

Julkisiin tiloihin levittäytyvän toiminnan lisäksi Sorin Sirkus on järjestänyt säännöllisesti toimivia sosiaalisen sirkuksen ryhmiä. Osallistujina ovat olleet muun muassa vangit, pitkäaikaissairaat lapset, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja maahanmuuttajat.

Suuri osa toiminnasta on toteutettu Tampereen alueella, mutta kulttuuripääkaupunkihakuun Sorin Sirkus teki ehdotuksen Sirkushyppelystä – mallista, jossa monipuolinen sirkustoiminnan hyötyjä vietäisiin myös muualle Pirkanmaalla.

Operaatio Pirkanmaan tukemana sirkusopettajia ja -taiteilijoita viedään hankkeen aikana osaan Pirkanmaan kunnista esiintymään tai järjestämään säännöllistä toimintaa. Eri kunnissa toteuttava tekeminen voi sisältää esimerkiksi sirkustyöpajoja, esityksiä, monitaiteisuutta tai erilaisille kohderyhmille räätälöityä toimintaa.

Kunnista yhteistyökumppaneina voivat toimia niin kuntien omat sosiaali- ja terveysalan toimijat, järjestöt, yhdistykset kuin taide- ja kulttuuritoimijatkin. Sorin Sirkus räätälöi suunnitelman kunkin osallistuvan kunnan toiveiden mukaan.

Sirkushyppelyn kuvauksen löydät Sorin Sirkuksen kotisivulta tästä linkistä.