Suomen Kulttuurahaston Pirkanmaan rahasto: TAMPEREEN SANANVAPAUSTAPAHTUMA – Tervetuloa vapauteen 2023

Tampereen kansainvälinen sananvapaustapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa vuonna 2023, mikä jälkeen tapahtuma on tarkoitus järjestää joka toinen vuosi. Tavoitteena on edistää sananvapautta kaikkialla siellä, missä se on uhattuna.

Tampereelle perustetaan vuonna 2023 korkeatasoinen kansainvälinen tapahtuma, joka nostaa sananavapautta esiin Euroopan keskeisenä arvona, jota ilman demokratia ja oikeusvaltio eivät voi elää. Suomen asema sananvapauden ja ihmisoikeustyön symbolimaana antaa erinomaisen pohjan sille, että Tampere voi olla tukemassa sananvapauden arvopohjaa käytännössä. 
 
Tapahtuman ytimessä on kulloinenkin pääpuhuja. Pääpuhujaksi kutsutaan henkilö, joka on omilla sanoillaan ja teoillaan saanut aikaan merkittävää muutosta sananvapauden puolesta kansainvälisesti, etenkin kuluneiden kahden vuoden aikana.  

Pääpuhujalle tarjotaan alusta ja mahdollisuus ns. Tampereen sananvapausjulistuksen esittämiseen haluamansa puheen tai esityksen muodossa, ja muu ohjelma järjestetään hänen viestinsä ympärille. Luvassa on paneelikeskusteluja ja puheenvuoroja, jotka käsittelevät syventävästi julistuksessa esitettyjä näkökohtia.  

Tapahtuma taltioidaan ja välitetään useilla kanavilla. Päätilaisuuden televisiointiin on ilmaissut kiinnostuksensa Yle. Suomalaiselle ja myös ulkomaiselle medialle tarjotaan mahdollisimman laaja tilaisuus osallistua ja välittää edelleen sananvapausjulistuksen viestiä Tampereelta. 

Tarve sananvapaustapahtumalle kirkastui koronapandemian alussa 2020, kun eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa sananvapauden käyttäminen aiheutti ihmisille kohtuutonta uhkaa. Esimerkiksi manipuloitujen ja väkivallan sävyttämien presidentinvaalien arvostelu Valko-Venäjällä, lähellä Suomea ja keskellä Eurooppaa, aiheutti syksyllä 2020 tuhansille maan kansalaisille hengenvaaran, viranomaisväkivallan uhriksi joutumisen ja monivuotisen vankeusrangaistuksen uhan.  

Sananvapaustapahtuman idea tuotiin ensi kertaa julkisuuteen, kun Tampere haki vuodeksi 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin asemaa. Osana Operaatio Pirkanmaa -projektia tapahtuman suunnittelu jatkuu, sillä sananvapauden, demokratian ja ihmisoikeuksien teema on yhä vain ajankohtaisempi – ei vähiten Venäjän käynnistettyä hyökkäyssotansa Ukrainaan helmikuussa 2022.  

Tapahtuman taustavoimana on Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto, jonka hoitokunnan piirissä Lännen Median toimituksen päällikön Matti Posion aloite lähti kehittymään. Tukensa tapahtumalle ovat antaneet Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö (JOKES) ja Suomen Toimittajat ilman rajoja -järjestö.  

Lisätiedot:  
Päätoimittaja Matti Posio, matti.posio@lannenmedia.fi | +358 40 7717828 
Pirkanmaan rahaston asiamies Silja Minkkinen-Poikolainen, smi@skr.fi | +358 50 385 7610 

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo