Tampereen ammattikorkeakoulu: TUOTTAJAPANKKI – Kulttuurituottajien osaamisen vahvistaminen

Kuvassa yhdeksän hankkeessa olevaa mentoria.

TAMKin Tuottajapankki-hanke (2021–2023) kehittää kulttuurialan tuottajaverkoston toimintaa Pirkanmaalla.

Osana kulttuuripääkaupunkihakua ideoitu Tuottajapankki-hanke vahvistaa Pirkanmaan alueen kulttuurituotantojen ja produktioiden tuottavuutta parantamalla laatua, sekä lisää kysynnän ja tarjonnan kohtaamista kulttuuripalveluita tarjoavien ja tuottavien tahojen välillä.

Hankkeessa kootaan uusi tuottajaverkosto, luodaan sille pysyvä toiminta- ja organisaatiomalli, sekä luodaan ja pilotoidaan verkkoalusta tuottajaosaamisen markkinointiin ja kulttuuripalveluiden saavutettavuuteen.

Tuottajapankin budjetti on 270 000 euroa, josta Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus kattaa 216 304 € ja TAMK:n omarahoitus 54 086 €. Hanke tekee tiivistä koulutus- ja viestintäyhteistyötä Operaatio Pirkanmaan ja muiden alueen kehittämishankkeiden kanssa.

Tuottajapankki | Tuottajaverkoston kehittämishanke Pirkanmaalla | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)