Pirkanmaan kulttuurityöntekijöiden residenssi Tartossa

Tartto on Tampereen kaupungin pitkäaikainen ystävyyskaupunki ja vuoden 2024 Euroopan kulttuuripääkaupunki. Lisäksi Tartossa sijaitsee majoituspalveluita tarjoava kulttuurikeskus Tampere-Maja. Tampereen kaupunki ja Operaatio Pirkanmaa edistää kaupunkien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä monin tavoin. Uutena avauksena tänä keväänä järjestettiin kaksi viikon pituista residenssijaksoa pirkanmaalaisille kulttuuripalveluiden työntekijöille

Operaatio Pirkanmaa pilotoi Pirkanmaan kuntien kulttuurityöntekijöiden residenssiä Tartossa vuoden 2023 huhti- ja toukokuussa. Operaatio Pirkanmaa lähetti 16 pirkanmaalaista kulttuurityöntekijää kaupunkiin tutustumaan paikallisiin toimintatapoihin ja kollegoihin, oppimaan uutta sekä perehtymään Tarton kulttuuri- ja taidetoimintaan. Pilotti tuki työntekijöiden hyvinvointia ja kehittymistä omassa työssään – ja antoi myös mahdollisuuden inspiroitua uuden äärellä.

Residenssin osallistujat valittiin avoimen haun kautta, ja osallistujia oli kolmesta eri kunnasta. He viettivät viiden päivän residenssijakson Tartossa majoittuen viihtyisässä Tampere-Majassa. Matkaajat kävivät tutustumassa muun muassa Tarton kulttuuritoimeen, Tartu 2024 -kulttuuripääkaupunkisäätiöön, Viron kansallismuseoon ja Aparaaditehas-kulttuurikeskukseen.

Lisäksi residenssiläiset sopivat oman erikoistumisalueen teemoihin liittyen tapaamisia paikallisten kollegoidensa kanssa. Riemua herätti myös Tampere-Majan johtajan Sakari Neuvosen pitämät opastuskierrokset aurinkoisessa Tartossa.

Pilotti oli osallistujien mielestä hyvin onnistunut: Tartto ja yleisemmin omista tutuista kuviosta pois poispääseminen inspiroi residenssiläisiä näkemään oman työnsä uudella tavalla, ja antoi myös uusia ideoita Suomeen takaisin vietäväksi. Myös mahdollisuus verkostoitua tarttolaisten kollegojen kanssa nähtiin tärkeäksi tulevia yhteistyökuvioita luodessa. Ja koska kaikki residenssiläiset eivät olleet entuudestaan toisilleen tuttuja, arvokasta verkostoitumista tapahtui myös heidän kesken.

Tässä kooste osallistujapalautteista:

”… työn äärellä uusissa ympyröissä, paikalliseen kulttuuriin tutustuminen ja mahdollisuus peilata omia kokemuksia – selkeyttää näkemyksiä ja auttaa kehittämistehtävissä.”

”Residenssiviikosta jäi erittäin positiivinen vaikutelma ja se oli antoisa. Olemme innokkaita jatkamaan yhteisillä projekteilla Tarton ja Tampereen välillä.”

”Mukaan tarttui ideoita, visioita, haaveita, motivaatiota ja uusia yhteyksiä Tampereen seudun kulttuurialojen toimijoihin.”

”Tartto houkuttaa paitsi vierailemaan uudelleen myös katsomaan omaa koti- ja työympäristöä uusin silmin.”

Tarton raatihuone