Tanssivat yhteisöt -pilotti ja verkoston kehittämishanke Pirkanmaalla

Ikäihmisiä tanssimassa ohjaajan kanssa salissa.

Tanssivat yhteisöt on Pirkanmaan Tanssin Keskuksen pilottihanke, joka toteutetaan syksyllä 2023. Hankkeessa Pirkanmaalle luodaan toimintamalli ja verkosto, joka mahdollistaa säännöllisen osallistumisen yhteisötanssiryhmään asuinpaikasta riippumatta. Toiminta suunnataan erityisesti ikäihmisille sekä erilaisia liikehäiriösairauksia sairastaville.

Yhteisötanssissa keskeistä on yhteisöllisyys: osallistujien välinen sekä osallistujien ja ohjaajan välinen, tasa-arvoinen vuorovaikutus. Yhteisötanssi syntyy osallistujien lähtökohdista ja edistää tanssin kuulumista kaikille.

Tanssitaiteilijat Marjo Hämäläinen ja Tuulia Soininen ohjaavat paikan päällä kerran viikossa kahta yhteisötanssiryhmää yhdessä kunnassa, siirtyen seuraavalla viikolla seuraavan kuntaan. Muiden paikkakuntien yhteisötanssijat osallistuvat yhteisötanssiin etäyhteyden kautta. Näin syksyllä 2023 toteutuu ryhmille lähi-/etätoteutuksin 10 yhteisötanssikerran elämys.

Pilotissa kehitetään oma Tanssivat yhteisöt -verkosto, jossa myös sparrataan toteuttajia sekä osallistujia digitaidoissa ja fasilitoinnissa, sekä kehitetään kehollisen kohtaamisen tapoja ja laatua digitaalisin keinoin. Tarkoitus on luoda malli, jossa toiminta voisi jatkua myös pilotoinnin jälkeen.

Lisätiedot hankkeesta täydentyvät Pirkanmaan Tanssin Keskuksen hankesivulle.

Pirkanmaan Tanssin Keskus