Ehdota yhteistyötä Operaatio Pirkanmaalle ideoimasi uuden toimintamallin kehittämiseksi

Kulttuuripääkaupunkihaun työtä jatkava Operaatio Pirkanmaa -hanke ottaa vastaa ehdotuksia uusien toimintamallien kehittämiseksi, tai jonkun kulttuuriin tai taiteeseen liittyvän toiminnan kansainvälistämiseksi. Voit tehdä ehdotuksesi jatkuvasti avoinna olevalla lomakkeella.

Uusien toimintamallien pilotoinnin avulla Operaatio Pirkanmaa pyrkii rikastuttamaan Pirkanmaan kulttuuritarjontaa ja tukemaan uusien toimintamahdollisuuksien synnyttämistä alueen kulttuurikentän toimijoille.

Jos sinulla tai yhteisölläsi on idea uudesta toimintamallista kulttuurin kentälle Pirkanmaalla, voit ehdottaa yhteistyötä Operaatio Pirkanmaalle. Ideat voivat olla isoja tai pieniä – tai jotain siltä väliltä. Ehdotukset ja niille mahdollisesti myönnettävä rahoitus käydään läpi tapauskohtaisesti.

Osaamisen kehittämisen lisäksi pirkanmaalaisten toimijoiden kansainvälistyminen on Operaatio Pirkanmaan yksi painopiste. Uusien paikallisten toimintamallien lisäksi voit ehdottaa yhteistyötä myös silloin, jos olet käynnistämässä kansainvälistä projektia, ja jossa haet rahoitusta jostain eurooppalaisesta rahoitusinstrumentista.

Jos sinulla on ajatus kansainvälisestä hankkeesta, voit jättää ehdotuksesi oheisella lomakkeella kertoen, minkälaista hakua olet suunnitellut ja minkälaista tukea tai kumppanuutta tarvitsisit kansainvälisen haun toteuttamiseen.

Operaatio Pirkanmaa käy läpi saapuneita ehdotuksia säännöllisin väliajoin. Ehdotukset käsitellään tapauskohtaisesti. Jokainen lomakkeella ehdotuksen jättänyt saa henkilökohtaisen vastauksen.

Operaatio Pirkanmaa -hanke päättyy vuoden 2024 lopussa, joten avoimen haun projektien tulee olla toteutettavissa pääsääntöisesti ennen kauden loppua. Jos haet rahoitusta kansainvälisen hankkeen hakuprosessiin, hakuprosessin tulee umpeutua ennen 31.12.2024.

Esimerkkinä uudesta toimintamallista on muun muassa Operaatio Pirkanmaan osana kehitetty Välitila-malli.  
 

Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere 

Hakulomake: https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/26759/lomake.html