Purkutalo muuttuu taidetta tulvivaksi kulttuuritilaksi Tampereen ydinkeskustassa

Kesällä 2023 osana Operaatio Pirkanmaan ohjelmistoa pilotoitiin Tullintorin kupeessa purkutaidetalo Pinni47, jossa vieraili yli 20 000 kävijää kahden kuukauden aikana. Ensi kesäksi Tampereen kaupunki valitsi avoimella haulla taidetoiminnan järjestäjää uuteen, Ratinanrannassa sijaitsevaan purkukohteeseen. Voimakatu 11:n operaattoriksi valittiin julkisen taiteen monipuolisiin ja näyttäviin tuotantoihin erikoistunut Upeart.

Tampereen Ratinanrannassa sijaitseva entinen toimistotalo muuttuu kesäksi 2024 elämykselliseksi taiteen keskukseksi houkutellen jälleen tuhansia asukkaita ja vierailijoita yllättävien ja immersiivisten taide-elämysten äärelle. Muutos.art Tampere -niminen näyttely pohtii ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta taiteen keinoin. Näyttelyn taiteilijahaku on käynnissä ja päättyy 29. maaliskuuta.

Hankkeen keskiössä on kymmenien taiteilijoiden toteuttamat taideteokset sekä työpajat, jotka täyttävät purettavaksi määrätyn kiinteistön kolme kerrosta. Muutos.art Tampereen kesänäyttely avautuu yleisölle kesäkuun alussa ja on avoinna elokuun loppuun asti osoitteessa Voimakatu 11.

Eri taidemuodot yhdistyvät tyhjentyneen toimistotalon 3 800 neliömetrin tiloissa kokonaisuuden nivoutuessa teemallisesti kestävän kehityksen aiheiden ympärille. Ympäristönäkökulma valikoitui näyttelyn lähtökohdaksi luontevasti.

“Ajankohtaisen ja tärkeän teeman ympärille muodostuu kiinnostava ja monipuolinen taiteellinen kokonaisuus, joka toivottavasti herättää kävijöissä ajatuksia ja keskustelua”, kertoo hankkeen taidekoordinaattori Yiorgos Slunga Upeartilta.

“Ensimmäiseen kerrokseen on suunniteltu kaksi galleriatilaa, joiden näyttelyajat jaetaan taiteilijaseuroille, taideyhdistyksille ja yksittäisille taiteilijoille. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa näyttelyn pääteema pääsee oikeuksiinsa, kun tilat täyttyvät kokonaisvaltaisilla tilataideteoksilla, joiden toteutuksessa näkyy materiaalien uusiokäyttö ja kierrätys. Suunnitelmissa on myös toteuttaa iso yhteisöllinen teoskokonaisuus, johon kaikki kävijät voivat halutessaan osallistua. Myös piha-alueelle ideoidaan kesäistä tapahtumallisuutta.”

Vuonna 2023 Pirkanmaan luovat tuottajat ry. toteutti Operaatio Pirkanmaan tuella ensimmäisen Tampereen keskustaan toteutetun taidetalon purkukohteeseen. Pinni47 tarjosi paitsi yllätyksellisen taide-elämyksen, myös verkostoitumispaikan, joka työllisti alueen taiteilijoita. Uusi Ratinanrannan kiinteistö tarjoaa alustan uudenlaisille elämyksille, joka varmasti tuottaa yllätyksiä ja uudenlaisia avauksia.

“Tämäntyyppiseen toteutukseen kuuluu orgaanisuus, eli se mitä kaikkea Voimakadulle syntyy ja tapahtuu, nähdään vasta hankkeen kasvaessa lopulliseen muotoonsa”, toteaa Slunga.

Näyttelyn taiteilijahaku on käynnissä 

Muutos.art Tampere -näyttelyn taiteilijahaku on käynnissä 7.–29. maaliskuuta. Taitelijavalintoja tehdään juoksevasti jo ennen haun päättymistä. Mukaan voivat hakea Suomessa asuvat ja Suomeen vakituisesti työskentelevät yli 18 vuotta täyttäneet taiteilijat eri taiteenaloilta yksin, työparina tai ryhmänä. Taiteilijavalinnoissa painotetaan paikallisuutta ja taiteellista laatua. Hankkeeseen osallistuville taiteilijoille maksetaan taiteilijapalkkio ja korvataan materiaaleista ja niiden kuljetuksista aiheutuvia kustannuksia.

Taiteilijahaku sekä haku näyttelyn vapaaehtoistehtäviin on avoinna osoitteessa www.muutos.art.

Muutos.art on Upeartin kehittämä konsepti, joka tutkii muuttuvien kaupunkitilojen aktivoimista taiteen ja kulttuurin keinoin. Projektin mahdollistaa Tampereen kaupunki ja sen hallinnoima alueellinen kulttuurin kehittämishanke Operaatio Pirkanmaa. Upeart valittiin Ratinanrannan operaattoriksi avoimen haun prosessilla. 

Lisätietoja

Yiorgos Slunga

Taidekoordinaattori, Upeart

Puhelin:

050 468 6521

Teksti: Satu Keltanen
Kuvat: Yiorgos Slunga