Tuottajaresidenssi-toiminta käynnistyy Pirkanmaalla

Tuottajapankki-projekti ja Operaatio Pirkanmaa avaavat uuden toimintakokeilun Pirkanmaan tuottajaresidenssistä. Valtakunnallisesti ainutlaatuisen residenssitoiminnan tavoitteena on tukea eri taiteenalojen tuottaja- ja välittäjäportaan ammatillista verkostoitumista ja Pirkanmaan alueellisen yhteistyön kehittymistä. Residenssiä pilotoidaan vuoden 2023 aikana.

Residenssipilotin tarkoituksena on selvittää käytännönläheisesti miten Pirkanmaan alueen tuottajien yhteistoimintaa tulisi kehittää, ja toisaalta edistää kuntien kulttuuritoimintaa tuottajaosaamisen lisäämisellä alueella. Tuottajaosaaminen ja tuottajaverkosto tulevat residenssitoiminnan avulla näkyväksi ja saavutettavaksi.

– Tuottajaresidenssissä tuottajakollektiivi pääsee tekemään tiiminä töitä valitun alueen taide- ja kulttuuritoimijoiden ja julkisten toimijoiden kanssa, mutta samalla myös he itse saavat kollegiaalista tukea ja uusia näkökulmia tuottajan työhön. Toivomme, että residenssitoiminta avaa silmiä tuottajaosaamisen tarpeelle myös pienemmissä organisaatioissa ja rohkaisee työllistämään alan ammattilaisia kulttuuripalveluiden kehittämiseksi näinä poikkeuksellisina aikoina, kuvailee projektipäällikkö Susanna Ihanus.

Perustamissyitä tuottajaresidenssille on useita:

  • Pirkanmaalaisen paikallisen kulttuuri- ja taide-elämän kehittäminen ja uudistaminen kutsumalla ammattituottajia paikkakunnalle
  • ammattilaisten yhteyksien ja liikkuvuuden edistäminen Pirkanmaan sisällä
  • tuottajien aseman edistäminen ja osaamisen näkyväksi tekeminen
  • kulttuurituotantojen rakenteellinen ja laadullinen kehittäminen
  • uusien toimintatapojen jalkautus maakuntaan

Residenssipaikkaa voivat hakea Suomessa toimivat kulttuuri- ja taidealojen tuottajat. Valintaprosessissa painotetaan erityisesti hakijan kokemusta rakentaa laajoja, kulttuurialaa edistäviä verkostoja ja yhteistyömalleja, sekä kehittävää työotetta. Valinnat tehdään yhteistyössä Tuottajapankki-hankkeen ja Operaatio Pirkanmaan kanssa.

Residenssien perustamisen lähtökohtina ovat pirkanmaalaisen kulttuuri- ja taide-elämän kehittäminen, yhteyksien luominen, sekä vuorovaikutuksen mahdollistaminen paikallisten kulttuuritoimijoiden ja residenssin tuottajien välille.

Residenssitoiminnan pilotoinnin yhteistyökumppaneita ovat Valkeakosken ja Akaan kaupungit, jossa residenssijaksot toteutetaan. Residenssiin osallistuvat tuottajat saavat alustavan toimintamallin tuottajakollektiivin toiminnalle ja residenssin aikana työnohjausta, mutta tarkemmat tavoitteet ja tulokset syntyvät yhteistoiminnassa alueen kulttuurialan toimijoiden kanssa. Pilotissa tehdään 1.1.-31.8.2023 välillä yhteensä kolme 2 päivän pistemäisiä residenssijaksoja, jonka lisäksi tuottajilla on työaikaa residenssijaksojen välillä.

Mukaan pilottiin kilpailutetaan 2 tuottajaa, jonka lisäksi residenssiin osallistuvat edustajat hankkeista. Lue lisää asiantuntijatuottajien kilpailutuksesta liitteestä Kilpailutus asiantuntijatuottajat Tuottajaresidenssi tai kysy lisää projektipäällikkö Susanna Ihanus, susanna.ihanus (a) tuni.fi / puhelin 050 530 2905.