KIRSI-esityshanke vie teatterialaa kohti yhdenvertaisuutta 

Kehitysvammaisen naisen historiaa käsittelevää esityshanketta toteuttavat Teatteri Telakan yleisötyö ja Kehitysvammaisten Tukiliitto.


KIRSI on työnimi teatteriesityshankkeelle, joka käsittelee kehitysvammaisen naisen historiaa. Esityshankkeessa Teatteri Telakan yleisötyö ja Kehitysvammaisten Tukiliitto kehittävät tasa-arvoista ja saavutettavaa teatterintekemistä yhdessä yhteistyökumppaneiden ja projektiin osallistuvien ihmisten kanssa.  

KIRSI kehittää moniammatillisen työskentelyn avulla pitkäjänteistä ja mahdollistavaa teatterin tekemistä Pirkanmaalla. Hanke auttaa kehitysvammaisuuden kirjoon luokiteltuja teatterintekijöitä kohti aktiivista yhteiskunnallista toimijuutta, ja tarjoaa osallistujille teatterin avulla mahdollisuuden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen. Myös kehitysvamma-alan ammattilaiset saavat toiminnassa lisää työkaluja omaan osaamiseensa. 

Hanke on alueellinen ja sen teatteriryhmät toimivat Akaassa, Lempäälässä ja Hämeenkyrössä. Operaatio Pirkanmaa tukee hanketta matkalla kohti esitystä, jonka ensi-ilta toteutuu vuonna 2024. 

 
Kehitysvammaisten naisten kertomattomat tarinat   

Iältään noin 50–70-vuotiaiden kehitysvammaisten naisten nuoruus on ollut täysin erilaista kuin heidän vammattomien kanssasisartensa. Useat ovat viettäneet lapsuutensa lastenkodeissa, sitten eläneet kehitysvammalaitoksissa tai erityisammattikoulujen sisäoppilaitoksissa. Heidän tarinaansa ei ole kerrottu. 

Millaista on ollut nuoren vammaisen naisen elämä? Ovatko he haaveilleet perheestä? Onko heidän seksuaalisuuttaan rajoitettu? Onko joku kokenut jopa sterilisaation?  

Näitä ja paljon muita kokemuksia hankkeen toteuttajat ovat kuulleet kehitysvammaisilta henkilöiltä. KIRSI-projekti välittää heidän tarinaansa teatteritaiteen kautta kaikille, jotka kokevat yhdenvertaisuuden tärkeäksi. 

Marginaalista kohti aktiivista toimijuutta  

Hanke toteutetaan Pirkanmaalla aikuisten kehitysvammaisten ja teatterin ammattilaisten yhteistyönä, ja se huipentuu kokoillan teatteriesitykseksi Tampereella vuonna 2024.  

Tällä hetkellä toiminnassa on mukana Akaan Resiina-ryhmä (15 henkilöä Akaasta ja Urjalasta), Lempäälän Kivala-kotien ryhmä (12 henkilöä) ja Hämeenkyrön päivätoimintakeskuksen ryhmä (12 henkilöä). Seuraavina vuosina ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa kuukaudessa teatteri- ja tanssipedagogien kanssa.  

Hankkeen kantavana ideana on luoda uudenlainen toimintamalli ja foorumi, jolla kehitysvammaiset teatteriryhmäläiset ja teatterialan ammattilaiset luovat taidetta yhdessä, tasaveroisina taiteentekijöinä. Esteettömyyttä, saavutettavuutta ja tasa-arvoista tekemistä taiteellisessa produktiossa harjoitellaan ja kokeillaan työpajoissa. 
 
Teatteriryhmissä tuetaan osallistujia heidän tarvitsemillaan apuvälineillä, puhetta tukevilla kommunikointimenetelmillä sekä tarvittavilla avustajilla. Matkan varrella harrastajat oppivat tuntemaan teatterin tekemisen osa-alueita toimiakseen teatterin parissa myös jatkossa.  

 
KIRSI-hankkeen tausta ja tuleva toiminta  

Tanssitaiteilija Marjo Hämäläinen ja teatteriopettaja Petri Mäkipää ovat kehittäneet vuodesta 2019 yhteistyö- ja toimintamalleja, joissa on tutkittu tasa-arvoisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista ja mahdollisuuksia taiteellisessa toiminnassa. Toimintamalleja on testattu ja kehitetty työpajoissa sekä harrastusryhmissä taiteilijoiden, harrastajien ja heidän lähitoiminta-ammattilaisten kanssa. 

Hankkeella on myös kansainvälisiä kumppaneita, joiden kanssa tähdätään tiedon ja kokemusten vaihtoon, sekä Mäkipään kehittämän ”Teatterista voimaa vuorovaikutukseen” -metodin kehittämiseen ja jalkauttamiseen. Hämeenkyrön ryhmästä viisi kokemustoimijaa avustajineen osallistui maaliskuussa Tukholman Suomi-instituutin vierailuun, ja syksylle on kaavailtu vierailua Skotlannin Lung Ha -teatteriin. 
 
Operaatio Pirkanmaan lisäksi toimintaa ovat tukeneet Sohlberg-säätiö, Taiteen edistämiskeskus ja Suomen Kulttuurirahasto.