Operaatio Pirkanmaa hakee uusia toimintamalleja avoimella haulla

Kulttuuripääkaupunkihaun työtä jatkava Operaatio Pirkanmaa -hanke mahdollistaa avoimella ja jatkuvalla haulla uusien toimintamallien kehittämistä ja kansainvälistymistä.

Uusien toimintamallien pilotoinnin avulla Operaatio Pirkanmaa pyrkii rikastuttamaan Pirkanmaan kulttuuritarjontaa ja tukemaan uusien toimintamahdollisuuksien synnyttämistä alueen kulttuurikentän toimijoille.

Jos sinulla tai yhteisölläsi on idea uudesta toimintamallista kulttuurin kentälle Pirkanmaalla, voit hakea jatkuvassa avoimessa haussa Operaatio Pirkanmaalta rahoitusta kehittämistyön pilotoinnille. Ideat voivat olla isoja tai pieniä – tai jotain siltä väliltä.

Osaamisen kehittämisen lisäksi pirkanmaalaisten toimijoiden kansainvälistyminen on Operaatio Pirkanmaan yksi painopiste. Avoimessa haussa voi hakea tukea myös kansainvälisten projektien hakuprosessien toteuttamiseen.

Jos sinulla on ajatus hakea rahoitusta kansainväliseen hankkeeseen, voit jättää ehdotuksesi oheisella lomakkeella kertoen, minkälaista hakua olet suunnitellut ja minkälaista tukea tai kumppanuutta tarvitsisit kansainvälisen haun toteuttamiseen.

Operaatio Pirkanmaa käy läpi saapuneita hakemuksia säännöllisin väliajoin. Ehdotukset ja niille mahdollisesti myönnettävä tuki käsitellään tapauskohtaisesti. Jokainen lomakkeella ehdotuksen jättänyt saa henkilökohtaisen vastauksen.

Operaatio Pirkanmaa -hanke päättyy vuoden 2024 lopussa, joten avoimen haun projektien tulee olla toteutettavissa pääsääntöisesti ennen kauden loppua. Jos haet rahoitusta kansainvälisen hankkeen hakuprosessiin, hakuprosessin tulee umpeutua ennen 31.12.2024.

Esimerkkinä uudesta toimintamallista on muun muassa Operaatio Pirkanmaan osana kehitetty Välitila-malli.  
 

Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere 

Hakulomake: https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/26759/lomake.html